O MNĚ

Bc. LENKA TICHÁ

Fyzioterapeutka

V roce 2006 jsem absolvovala Vyšší odbornou školu zdravotnickou v Kladně, obor diplomovaný fyzioterapeut. Roku 2009 jsem získala titul Bakalář na 1.lékařské fakultě Univerzity Karlovy, též v oboru fyzioterapie.

Po škole jsem rok pracovala na soukromé ambulanci Monada v Praze a od r.2010 jsem byla zaměstnancem rehabilitačního oddělení Nemocnice milosrdných sester sv.Karla Boromejského (Nemocnice pod Petřínem).

Po mateřské dovolené jsem začala pracovat jako fyzioterapeut v soukromé ambulanci fyzioterapie v RC Mozaika v Lovosicích, odkud jsem se přesunula do své soukromé ambulance v Malých Žernosekách.


Aktivně přednáším pro laickou veřejnost: Zásady zdravého obouvání, Jak ovládat pánevní dno, Tejpování, Psychomotorický vývoj a zásady manipulace s kojencem, Těhotenství, porod a šestinedělí z pohledu fyzioterapeuta. V roce 2019 jsem vedla odborný kurz pro fyzioterapeuty a porodní asistentky s odbornou garancí UNIFY a UNIPA - Vše o pánevním dnu - těhotenství, porod a šestinedělí z pohledu fyzioterapie. V prostorách Rodinného centra Mozaika jsem vedla kurzy pro ženy "Cvičení pro ženy na diastázu a pánevní dno".

Také jako fyzioterapeut od roku 2016 aktivně spolupracuji s Hemojuniorem, pacientskou organizací sdružující rodiny s dětmi trpícími poruchou srážení krve.


Praxe v rámci fyzioterapie

 • Vojenská lázeňská léčebna v Mariánských lázních, 2005
 • Rhb oddělení poliklinika Planá u Mariánských lázní, 2007
 • Rhb oddělení poliklinika Barrandov, Praha 5, 2008
 • Detašované pracoviště Malvazinky, poliklinika Palackého, Praha 1, 2008-2009
 • Rhb klinika Monada, Praha 4, 2009-2010
 • Rehabilitační oddělení NMSKB, Praha 1, 2010-2012
 • RC Mozaika z.s., 2016 - 2023
 • soukromá ordinace NZZ Líbeznice, 2021 - 2023
 • soukromá ordinace NZZ Malé Žernoseky, od 2023


Odborné kurzy

 • Baňkování, Refit, 2005
 • Reflexní terapie, Regenerační centrum vzdělávání, 2006
 • Akupresura, Monada, 2009
 • Posturální cvičení a cvičení na labilních plochách, Monada, 2009
 • Klinický seminář vedený Clarou-Marií Helenou Lewitovou, Roseta s.r.o., 2009
 • Funkční poruchy pánevního dna, Monada, 2010
 • Klappovo lezení - kvadrupedální lokomoce v prevenci a léčbě, Školící centrum Jimramov, Jarmila Čápová, 2010
 • Kineziologie a patokineziologie dolní končetiny a nohy, Rehaspring, 2010
 • SM systém - úvodní kurz, MUDr. Kateřina Švejdová, 2010
 • SM systém - kurz pro pokročilé, MUDr. Kateřina Švejdová, 2011
 • Testování a trénink dynamické stabilizace, Rehaspring, 2011
 • Kinesiology Taping by K-Active, Rehaspring, 2011
 • Propriofoot concept, Rehaspring, 2011
 • Diagnostické a terapeutické postupy využívané při stabilizaci páteře, Mgr. Veverková, 2011
 • Akrální koaktovační diagnostika (ACD), Rehaspring, 2014
 • Akrální koaktivační terapie I. (ACT 1.), Rehaspring, 2014
 • O fyzioterapii dětí, CKP Sámova, 2015
 • Algoritmus a management terapie nohou u dětí od 2 do 17 let, Rehaspring, 2017
 • Terapie u dysfunkcí svalů panevniho dna, Mgr. Michaela Havlíčková, 2018
 • Úvodní kurz Spiraldynamik / Noha, Bc. Štěpán Haškovec, Roseta, 2018
 • Dětská noha z pohledu fyzioterapeuta, Fyziobeskyd, 2019
 • Bederní páteř a SI kloub, Bc. Štěpán Haškovec, Roseta, 2020
 • Hrudní páteř, Bc. Štěpán Haškovec, Roseta, 2020
 • Jizvy: diagnostika a psychosomatické souvislosti, Mgr. Michaela Veverková, CKP Dobřichovice s.r.o., 2021
 • Klenby těla, Bc. Štěpán Haškovec, Roseta, 2021
 • Viscerální manipulace I - V, Bc. Alena Zapletalová, 2022 - 2023 
 • Formthotics Systém s workshopem, G.P.S. Ofa s.r.o, Formthotics, 2023
 • Neurální manipulace I, Bc. Alena Zapletalová, 2024
Vytvořte si webové stránky zdarma!